fbpx
Job Title

Zyrtar Teknik i Pylltarisë dhe Roje Pylli

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Job ID: 01363
  • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Njësia e Burimeve Njerëzore Bazuar në nenin 68. Paragrafi 1, të Ligjit nr.06/L – 114 Për Zyrtarët Publikë, Njësia e Burimeve Njerëzore e Komunës së Vushtrrisë:

N J O F T O N

Të interesuarit, se Komuna e Vushtrrisë, ka bërë publikimin e konkursit për vendet e lira të punës në Drejtorinë për Ekonomi Bujqësi Pylltari dhe Zhvillim Rural në Vushtrri, si në vijim:

1. Zyrtar Teknik i Pylltarisë – një pozitë (1);

2. Roje Pylli – një pozitë (1);

Kandidatët e interesuar për këto pozita mund të aplikojnë prej datës 26.02.2021 deri më 12.03.2021. Të gjitha detajet tjera janë të paraqitura në konkursin e shpallur në veb faqen e komunës në linkun; https://kk.rks-gov.net/vushtrri/ dhe në linkun e Ministrisë së Punëve të Brendshme – DMZP https://konkursi.rks-gov.net. Për çdo informatë tjetër mund të drejtoheni në Njësinë e Burimeve Njerëzore të komunës së Vushtrrisë, zyra nr 33 ose në tel: 038 200 42 444.

Tags: GJEJPUNE, komunavushtrri, NJOFTIM, PUNE, qeveria, sektoripublik, vushtrri

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!