fbpx
Job Title

𝗗𝗲𝗽𝗼𝗶𝘀𝘁

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Job ID: 01286
  • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Deppo Market

The North Unicorn është një kompani e re në Kosovë, e cila ka hapur një zinxhir të marketeve për shitje me pakicë(Deppo Market), në të gjitha qytetet e Kosovës. Marketet i’u ofrojnë konsumatorëve “zbritje të mençura” (Smart Discount) në produktet kryesore ushqimore dhe jo-ushqimore për shtëpi.

Duke u bazuar në vëllimin e punës kompania “The North Unicorn” shpallë konkurs për pozitën: “𝗗𝗲𝗽𝗼𝗶𝘀𝘁”.

𝗞𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗸𝗶𝗺𝗶 𝗱𝗵𝗲 𝗽𝗲̈𝗿𝘃𝗼𝗷𝗮:

· Diplomë të shkollës së mesme;
· Përvojë në punë dhe detyra të ngjashme;

𝗔𝗳𝘁𝗲̈𝘀𝗶𝘁𝗲̈ 𝗱𝗵𝗲 𝗻𝗷𝗼𝗵𝘂𝗿𝗶𝘁𝗲̈ 𝗲 𝗸𝗲̈𝗿𝗸𝘂𝗮𝗿𝗮:

· Aftësi për zbatimin e procedurave dhe udhëzimeve administrative për kryerjen e detyrave të punës;
· Aftësi të shkëlqyeshme organizative dhe të menaxhimit të kohës
· Aftësi të punojë nën presionin e afateve kohore
· Aftësi të mira për punë me kompjuter
· Të jetë fleksibil/e dhe t’u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve
· Përkushtim dhe etikë në punë;
· Njohja e gjuhëve të huaja është përparësi.

𝗗𝗲𝘁𝘆𝗿𝗮𝘁 𝗱𝗵𝗲 𝗽𝗲̈𝗿𝗴𝗷𝗲𝗴𝗷𝗲̈𝘀𝗶𝘁𝗲̈:

· Të sistemoj (mbledh) produktet dhe t’i bej gati per liferim sipas stadarteve të dimension të paletave.
· Të informojë menjëherë mbikëqyrësit për gabimet e hasura në depo;
· Të bëjë vërtetimin e mallrave në mungesë në vendin e tyre;
· Varësisht nga nevoja, t’i zbatojë kërkesat nga eprori i tij.

Image may contain: text
Tags: DEPPOMARKET, GJEJPUNE, NJOFTIM, PRISHTINA, PRISHTINE, PUNE, SEKTORIPRIVAT

Join Our Free Newsletter

Ofertat Puneve cdo jave ne emailin tuaj!