Bankë

Zyrtar për kredi Retail, në Ekspoziturën në Rahovec (një vend pune) Full Time