Job Title

Zyrtar i Projektit

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Job ID: 04343
  • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

EU Support for the Implementation of the Roma, Ashkali and Egyptian Strategy – Education for Integration – Phase 2 (EU SIMRAES 2) An EU funded project managed by the European Union Office in Kosovo

MUNDËSI PUNËSIMI

Pozita: Zyrtar i Projektit
Përkrahja e BE-së për zbatimin e strategjisë për përfshirjen e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian (EU-SIMRAES II)
Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Data e fillimit të kontratës: 18 qershor 2018
Data e përfundimit të kontratës: 31 mars 2019

Përshkrimi i projektit: EU-SIMRAES II ka për qëllim të mbështesë Qeverinë e Kosovës në zhvillimin e shoqërisë demokratike dhe multietnike duke zbatuar strategjinë për integrimin e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian dhe planin e saj të veprimit. Objektivi specifik i projektit është të sigurojë qasje të barabartë të fëmijëve rom, ashkali dhe egjiptian në arsimin parafillor, fillor dhe të mesëm, duke përmirësuar regjistrimin, vijimin dhe arritjen e rezultateve të fëmijëve nëpërmjet mbështetjes së bazuar në komunitet dhe asaj financiare.
Përshkrimin e plotë të vendit të punës mund ta shkarkoni në vegzën në vijim: http://kec-ks.org/vacancies/K-0007.html

Dorëzoni CV-në tuaj dhe një letër motivuese në vendepune@kec-ks.org deri më28 maj 2018 ora 16.30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

NUK PRANOHEN TELEFONATAT APO VIZITAT NË ZYRË

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni

Zyrtar i Projektit have Expired!

The Employer has set deadline for job, sorry you cannot apply for jobs at this time.