IT/Dizajn

Specialist i furnizimit dhe menaxhimit të pajisjeve elektronike Full Time