Sigurim Fizik

Roje te Sigurimit Fizik – 150 vende pune per Prishtine, Prizren, Mitrovice, Gjakove, Gjilan dhe Peje Full Time