Job Title

NJOFTIM PER KANDIDATIN E SUKSESSHEM

Share This Job
Required Skills:

Job Description

Ministria e Puneve te Jashtme

06.02.2018

NJOFTIM  PER  KANDIDATIN  E SUKSESSHEM

Ne baze te Nenit 41, paragrafi 2 te Rregullores Nr. 02/2010 per Procedurat e Rekrutimit ne Sherbimin Civil, dhe Ligjit Nr. 04/L-077 per Marredheniet e Detyrimeve, Ministria e Puneve te Jashtme bene njoftimin per kandidatin e suksesshem te rekomanduar nga Komisioni Perzgjedhes i Sherbimit Civil te MPJ-se, pas perfundimit te procedures se rekrutimit Marreveshje per Sherbime te Vecanta per poziten: Zyrtar/ e per Legalizime ne Departamentin per C::eshtje Konsullore, ne Ministrine e Puneve te Jashtme te Republikes se Kosoves.

  • Titulli i vendit te Punes: ZYRTARE PER LEGALIZIME ME MARREVESHJE PER SHERBIME TE VECANTA
  • Nr i Aplikacionit: 12
  • Emri dhe Mbiemri:  MERITA AJVAZI
  • Piket totale te fituara: 78
Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni