Administratë

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM – ZYRTAR KADASTRAL ZR Mitrovicë Njoftim