Job Title

Një mësues klase

  • Position:
  • Salary:
  • Location:
  • Job ID: 09486
  • Applications: 0
Share This Job
Required Skills:

Job Description

Bazuar në nenin 8, paragrafi 1 dhe 2, te Ligji i Punës, nr.03/L -212, neni 5, paragrafi c, Ligji për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nr.03/L-068, neni 35, Ligji për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës,nr.04/L-032, Udhëzimet Administrative të MASHT-it, nr.17/2009, nr.10/2018, dhe kërkesën me nr. -X-44 , të datës 08.02.2019, Drejtoria e Arsimit me datë  09.02.2019,  shpall :

 

KONKURS

 

SHFMU” Pandeli Sotiri “ në  Obiliq

Një  mësues  klase

 

  Kushtet :

Kërkohet kualifikimi profesional përkatës, sipas Ligjit Për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës dhe Udhëzin Administrativ (MASHT), nr.10/2018 Për Normativin Mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm.

Kandidatët që konkurojnë për mësimdhënës duhet ta sjellin kopjen e diplomës së fakultetit të vërtetuar,vërtetimin për përvojën e punës, cerifikatën e lindjes, dokumentin e letërnjoftimit.

Kandidatët, të cilët kanë diplomuar jashtë Republikës së Kosovës, të cilët nuk i kanë diplomat e nostifikuara  në  MASHT nuk do të përfshihen në listën e ngushtë.

Fletëkërkesat merren në zyrën e pranimit të KK-së dhe dorëzohen me dokumentet të kompletuara në të  njejtën  zyrë. Afati i konkurrimit është 15 ditë nga dita e publikimit në shtyp.

 

Drejtori:Agim Spahiu

Ky konkurs apo kjo shpallje skadon ne ora 4:00pm, Monday February 25th, 2019

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni
Application

Një mësues klase

No file !