Job Title

Lista e kandidateve dhe orari i testit me shkrim

Share This Job
Required Skills:

Job Description

Ministria e Drejtësisë-Ministarstvo Pravde-Ministry of Justice Shërbimi Korrektues i Kosovës/Korektivna Sluzba Kosova/Kosovo Corekcional Service

Lista pëfundimtare e kandidatëve që do t’i nënshtrohen testit me shkrim për Zyrtar Korrektues në Burgun e Sigurisë së Lartë dhe Qendrën e Paraburgimit në Gjilan.

Testi do të mbahet me datën 11.11.2018 në ambientet e Fakultetit Teknik, në Prishtinë. Të gjithë kandidatet që i nënshtrohen testit, duhet të kenë me vete dokumentin e identifikimit dhe laps kimik (ngjyrë të kaltër).

KLIKO KETU PER TE PARE LISTEN E KANDIDATEVE!

Vëmendje! Telefonat dhe pajisjet e ngjashme elektronike nuk do të lejohen në sallën e testimit, në raste se vërehet dikush se posedon telefon gjate kohës së testimit do të diskualifikohet. Salla dhe koha e mbajtjes së testit është sipas grupeve të poshtëshënuara: Konacna lista kandidata koji će biti podvrgnuti pismenom testu za korektivnog službenika u Zatvoru Visoke Sigurnosti i Pritvornog Centra Gnjilane. Testiranje će se održati 11.11.2018. Godine u prostorijama Tehničkog Fakulteta, Pristina. Svi kandidati na testu moraju imati identifikacionu karticu (licnu kartu) i hemijsku olovku (plave boje). Pažnja! Telefoni i llični elektronski uređaji neće biti dozvoljeni u prostoriji za testiranje, ako se slucajnu primecuje da neko ima telefon tokom testiranja, biće diskvalifikovan. Sale i vreme derzanje testa su prema grupama

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni