Administratë

Konsulent i Menaxhimit te Biznesit dhe Konsulent per Shitjet dhe Promovim Full Time