Job Title

Kandidati i suksesshem – Zyratr/e Administrativ/e

Share This Job
Required Skills:

Job Description

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Divizioni i Burimeve Njerzore  

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM

Në bazë të nenit 41, paragrafi 2, të Rregullores me Nr.02/2010, për procedurat e rekrutimit në Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor – Divizioni i Burimeve Njërzore  bënë njoftimin për kandidatin e suksesshëm të rekomanduar nga Komisionit Përzgjedhës i Shërbimit Civil të MMPH-së, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit për pozitën: Zyrtar/e Administrativ/e ( Kodi AD/450 ),

  • Titulli i vendit të punës: Zyratr/e Administrativ/e ( Kodi AD/450 )
  • Emri dhe Mbiemri: Nerxhivane Vitija
  • Numri i aplikacionit: 3
  • Pikët e përgjithshme

të fituara (në përqindje):            86.5%

Njoftim: Duke u bazuar në nenin 43, pika 1 të Rregullores Nr. 02/2010 për Rekrutimin në Shërbimin Civil ju informojë se një nëpunës civil ose kandidat , në një procedurë të rekrutimit është i pasuksesshëm dhe nuk emërohet në pozitën përkatëse dhe ai/ajo mendon se emërimi i një personi tjetër në atë pozitë nuk është bërë në bazë të meritës ose është bërë si pasojë e parregullsive në zbatimin e rregullave dhe procedurave, ai/ajo mund të ankohet me shkrim në Komisionin për zgjedhjen e kontesteve dhe ankesave, i cili e shqyrton dhe vendos për ankesën. Pika 2 e këtij neni, Ankesat duhet të dorëzohen brenda 30 ditëve nga data në të cilën vendimi për përzgjedhje dhe emërim shpallet nga institucioni përkatës.

Divizioni i Burimeve Njerëzore

Dt     07.11.2018

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni