Job Title

Kandidatet e suksesshem – 7 pozita

Share This Job
Required Skills:

Job Description

NJOFTIM PËR KANDIDATËT MË TË SUKSESSHËM

Në bazë të nenit 41, paragrafi 2 të Rregullores për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil nr. 02/2010, pas përfundimit të procedurës së rekrutimit në konkursin e dt. 19.10.2018 nr. 01-111-155382 Zyra e Personelit njofton kandidatët më të susksesshëm të rekomanduar nga Komisioni Përzgjedhës i Shërbimit Civil të Komunës së Prizrenit:

Titulli i vendit të punës: Zyrtar Administrativ
Drejtoria: Shëndetësisë Emri dhe Mbiemri: Fatlum Berisha Numri i aplikacionit: 02-112-156791 Pikët e përgjithshme të
fituara (me përqindje): 94.7 %

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë për politika të Turizmit
Drejtoria: Zhvillim dhe Turizëm
Emri dhe Mbiemri: Zija Krusha Numri i aplikacionit: 02-112-158496 Pikët e përgjithshme të
fituara (me përqindje): 83.3 %

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë për Promovimin e Kulturës
Drejtoria: Kulturë, Rini dhe Sport
Emri dhe Mbiemri: Sazan Cukaj Numri i aplikacionit: 02-112-159921 Pikët e përgjithshme të
fituara (me përqindje): 86 %

Titulli i vendit të punës: Zyrtar i lartë për Politika Rinore
Drejtoria: Kulturë, Rini dhe Sport
Emri dhe Mbiemri: Fjolla Berisha Numri i aplikacionit: 02-112-161350 Pikët e përgjithshme të
fituara (me përqindje): 83 %

Titulli i vendit të punës: Asistent Administrativ 3 Drejtoria: Buxhet dhe Financa Emri dhe Mbiemri: Ergin Yağcılar
Numri i aplikacionit: 02-112-159711
Pikët e përgjithshme të
fituara (me përqindje): 80.5 %

Titulli i vendit të punës: Zyrtar për tatimin në pronë
Drejtoria: Buxhet dhe Financa Emri dhe Mbiemri: Anela Sagdati Numri i aplikacionit: 02-112-161035
Pikët e përgjithshme të
fituara (me përqindje): 66.8 %

Titulli i vendit të punës: Zyrtar për Gjeodezi Drejtoria: Gjeodezi dhe Kadastër Emri dhe Mbiemri: Kybra Kasëmi
Numri i aplikacionit: 02-112-159600
Pikët e përgjithshme të
fituara (me përqindje): 82.7 %

KËSHILLË JURIDIKE: Kundër këtij Njoftimi, pala ka të drejtë ankese në afat prej 30 ditësh nga data e publikimit të këtij Njoftimi. Ankesa i drejtohet Komisionit për Ankesa dhe Parashtresa.

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni