Administratë

Intervistues nga keto komuna: Prishtinë, Pejë, Klinë, Istog, Deçan, Gjakovë, Prizren, Suharekë, Mitrovicë, Vushtrri, Obiliq, Ferizaj, Kaçanik, Hani i Elezit, Podujevë, Gjilan, Kamenicë. Temporary