Administratë

Drejtor – Udhëheqës të Shërbimit Profesional të Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës Full Time