Shëndetësi

Doktor i mjekësisë së përgjithshme Nr. i ekzekutuesve: 4 (katër) Full Time