Job Title

ARSIMTAR KLASOR

Share This Job
Required Skills:

Job Description

Në bazë të Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Nr.03/L-68, nenit 4, pika 4.1 dhe nenit 5, pika c, si dhe Ligjit për Vetëqeverisje Lokale, neni 17, pika h dhe Udhëzimit Administrativ të MASHT-it, nr. 06/2015, shpall:

K O N K U R S

Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Asdreni në fshatin Llabjan:

  • Pozita: Arsimtar Klasor (deri sa punëtorja të kthehet nga pushimi i lehonisë).

Kushtet e konkurrimit: Kandidatët duhet t’i plotësojnë kushtet e parapara sipas Ligjit për Arsimin Parauniversitar, si dhe Udhëzimit Administrativ të MASHT-it, nr.06/2015.

     Shënim: Aplikacionet për konkurim merren në Zyret e Drejtorisë së Arsimit dhe Kulturës, zr. 28.. Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në mjetet e informimit publik ndërsa, për datën dhe kohën e intervistës, kandidatët e selektuar, do të njoftohen me kohë.

Tags:

Regjistrohu këtu: Newsletter

Prano lajme javore rreth gjejpune.org

Keni Pyetje?

Ne jemi këtu për të ju ndihmuar. Na shkruani në Facebook ose në info@gjejpune.org
Na Kontaktoni