Agjent i Shitjes (5) në Gjilan, Viti, dhe Kamenice Full Time