Transport/Logjistikë

6 vozites dhe 5 punetore fizik Full Time