RETAIL

40 agjente te shitjeve dhe 4 telefoniste Full Time